خانه    خرید ملک در ترکیه با وام بانکی

خرید ملک در ترکیه با وام بانکی ویژه

آیا خرید ملک در ترکیه با وام بانکی امکان پذیر است؟ در طی سال های گذشته اتباع خارجی با اخذ وام بانکی از بعضی بانک های مشخص شده توسط دولت ترکیه […]

اعطای امتیاز شهروندی ترکیه به سرمایه گذاران خارجی ویژه

اعطای امتیاز شهروندی ترکیه به سرمایه گذاران خارجی بر اساس اصلاح قانون اعطای شهروندی ترکیه که ماه ژانویه ۲۰۱۷ در روزنامه رسمی کشور منتشر شد، به اتباع خارجی که در […]