دلایل انتخاب شهر استانبول جهت مهاجرت

سفر به استانبول سفر به زیبایی هاست. اگر فردی فقط یک فرصت برای دیدن یک مکان مشخص در جهان داشته باشد آن مکان می تواند به طور یقین استانبول باشد. استانبول و یا به زبان قدیمی تر (Alphonse de LamartineIstanbul)…

ادامه مطلب