نگاه آماری به منطقه عمرانیه استانبول

منطقه عمرانیه استانبول

منطقه وسیع عمرانیه در شمال شرقی شهر استانبول واقع شده و از مناطق رو به پیشرفت از نظر قیمت آسیایی شهر محسوب می‌شود.
قسمت شمالی این منطقه را جنگلهای پولونزکوی احاطه کرده و از هوای پاکی برخوردار است.
مرکز تجارت جهانی استانبول که در حال ساخت است با منطقه عمرانیه فاصله بسیار کمی داشته که یکی از دلایل سرمایه‌گذاری در این منطقه به شمار می‌رود.
مرکز خرید لوکس اِمار معروفترین شاپینگ این منطقه است و شهرسازی نوین در عمرانیه در حال اجرا می‌باشد.

در قسمت پایین میتوانید لوکیشن موقعیت منطقه عمرانیه در استانبول را مشاهده کنید.

موقعیت مکانی منطقه بر روی نقشه

مقایسه