نگاه آماری به منطقه ماسلاک استانبول

منطقه ماسلاک استانبول منطقه ماسلاک استانبول یکی از محلات منطقه ساری یر در شمال شهر می باشد که در سالهای اخیر پروژه های مسکونی و تجاری بسیار لوکسی توسط سازنده های معتبر ساخته شده و کماکان ادامه دارند. برای خرید…

ادامه مطلب