نگاه آماری به منطقه بی اوغلو استانبول

منطقه بی اوغلو استانبول منطقه بی اوغلو استانبول قلب توریستی شهر بوده و بسیاری از نمادهای شهر زیبای استانبول در این منطقه است، میدان تاکسیم و جاده استقلال مرکزیت این منطقه را تشکیل می دهند. چنانچه قصد خرید ملک در…

ادامه مطلب