نگاه آماری به منطقه عمرانیه استانبول

منطقه عمرانیه استانبول منطقه وسیع عمرانیه در شمال شرقی شهر استانبول واقع شده و از مناطق رو به پیشرفت از نظر قیمت آسیایی شهر محسوب می‌شود.قسمت شمالی این منطقه را جنگلهای پولونزکوی احاطه کرده و از هوای پاکی برخوردار است.مرکز…

ادامه مطلب