زمان درست برای خرید خانه در استانبول

زمان درست برای خرید خانه در استانبول زمان درست برای خرید خانه در استانبول چه زمانی‌ست؟ جواب: همین امروز! بازار مسکن ترکیه و به خصوص استانبول هر روز درحال افزایش قیمت است. دلیل این امر، هجوم سرمایه‌گذاران خارجی و وجود…

ادامه مطلب