نگاه آماری به منطقه جاده بغداد (جاده بوستان) استانبول

منطقه جاده بغداد (جاده بوستان) استانبول این محله در کادیکوی قرار دارد و قسمت بزرگی از جاده بغداد را تشکیل می‌دهد. از بافت شهری بسیار شیک و با اصالتی برخوردار بوده و بسیاری این محله را شبیه مناطق خوب شهر…

ادامه مطلب