شماره تماس : 905369686758+       
سال ساخت
اندازه گاراژ
اندازه زمین
امکانات
قیمت