خانه    درآمد ترکیه از گردشگری در سال 2017 به بیش از 26 میلیارد دلار رسید